การรับประกันและเงื่อนไขการคืนสินค้า

นโยบายการรับประกันและการเปลี่ยนคืนสินค้า


การรับประกันสินค้า

สินค้าต้องไม่เสียหายจากการใช้งานผิดวิธีและต้องอยู่ในสภาพที่มีบรรจุภัณฑ์ครบถ้วน


สินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกันคือ

- ดอกสว่าน ดอกโฮซอ กระดาษทราย แปรงทาสี ใบเลื่อย เลื่อยที่ผ่านการใช้งาน ใบมีด กรรไกร กรรไกรตัดกิ่ง สินค้าที่มีคมและสินค้าสิ้นเปลืองอื่นๆทุกชนิด


สยามทูลส์รับประกันสินค้า

- เปลี่ยนตัวใหม่ภายใน 7 วันนับจากวันสั่งซื้อสินค้า หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิตหรือการขนส่ง

- รับประกันการซ่อม ฟรี 1 เดือน ฟรีค่าอะไหล่และค่าซ่อม

หลังจากหนึ่งเดือนคิดค่าอะไหล่ตามจริง 

**สยามทูลส์ขอสงวนสิทธิ์จำหน่ายอะไหล่สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากสยามทูลส์เท่านั้น


การรับประกันสินค้าประเภทมิเตอร์น้ำ


มิเตอร์น้ำทุกชิ้นที่สั่งซื้อจากเราสยามทูลส์ รับประกันสินค้า 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- หากสินค้ามีปัญหาจากกระบวนการการผลิต ปัญหากลไกการทำงาน มิเตอร์น้ำบกพร่องไม่เที่ยงตรง สยามทูลส์ยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


สยามทูลส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการ ทดสอบ ตรวจเช็ค แก้ไขมิเตอร์น้ำและค่าขนส่งสินค้า ตามขนาดของมิเตอร์น้ำ

หากตรวจพบสินค้าบกพร่อง ที่มิได้มีสาเหตุจากกระบวนการการผลิตเช่น

มีเศษหินหรือวัสดุเข้าไปติดในกลไกอันเป็นสาเหตุให้มิเตอร์ทำงานบกพร่อง

หรือนำมิเตอร์เข้าเครื่องทดสอบปริมาตรแล้ว ผลการทดสอบออกมาเป็นปรกติดังต่อไปนี้


- มิเตอร์น้ำขนาด 0.5" - 1 1/2" คิดค่าบริการเทสมิเตอร์ 100 บาท ต่อ/ครั้งตัว

- มิเตอร์น้ำขนาด 2" คิดค่าบริการเทสมิเตอร์ 200 บาท ต่อครั้ง/ตัว

- มิเตอร์น้ำขนาด 3" คิดค่าบริการเทสมิเตอร์ 300 บาท ต่อครั้ง/ตัว

- มิเตอร์น้ำขนาด 4-6" คิดค่าบริการเทสมิเตอร์ 400 บาท ต่อครั้ง/ตัว

- ค่าขนส่งคิดตามขนาดและน้ำหนักของสินค้าตามจริงการเปลี่ยนคืนสินค้า

สยามทูลส์ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันสั่งซื้อเท่านั้น หรือเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

 • • ในกรณีที่ทางร้านฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อ
  ครั้งล่าสุดจากทางร้านฯ ทางร้านฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้าใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 • • สยามทูลส์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกลุ่มสินค้าขึ้นอยู่กับดุลพินิจทางร้านฯ 

 • เงื่อนไขการคืนเงิน
 • 1. กรณีลูกค้าเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต บัญชีออนไลน์ Paypal 
  • 1.1 กรณีที่มีการคืนสินค้าหลังได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางร้าน จะทำการปรับปรุงคืน
  • วงเงินไปยังบัญชีบัตรเครดิต Paypal ของลูกค้าภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่ทางร้านฯ 
  • ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า
 • 2. กรณีลูกค้าชำระด้วยวิธีการอื่นๆนอกเหนือจากข้อ 1 
  • 2.1 สำหรับรายการที่มีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท ทางร้าน จะทำการโอนเงินเข้าบัญชี
  • ออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ร้านฯได้ทำการตรวจสอบและ
  • ยืนยันการรับคืนสินค้า
  • 2.2 สำหรับรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป ทางร้านฯจะทำการโอนเงิน
  • เข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ร้านฯ
  • ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า